För en radikal och socialt hållbar omställning.

 

Vi är en Socialdemokratisk förening, bildad på insikten att klimat- och miljökrisen kräver radikala lösningar, baserade i en grundmurad strävan efter jämlikhet och rättvis fördelning.

Genom bildning, debatt och politikutveckling vill vi lyfta miljöfrågan till den centrala plats i samhällsdebatten och i socialdemokraternas politik som dess vikt kräver.